I spend a lot of my time keeping up to date with technological advances, and I frequently write about things I find for Ny Teknik, the biggest technical publication in Sweden. The following is a list of some of the articles that have appeared in the online edition of the paper:

Myror mäter med pi

Ny metod mäter hållfasthet i pulvermetall

Fler apelsiner ryms än matematikerna trott

Kvantdator i en droppe syra

Tobaksplanta ersätter blodgivare

De fann världens näst hårdaste ämne

Hummerskal mot rost

Kiselbollar skapar sig själva ur vätska

Bin som minsvepare

Starka fogar klarar höga temperaturer

Antikroppar skiljer tvillingar åt

Skum bryter ner asbest

Högteknisk vante håller värmen på sövd patient

Smärtfritt och snabbt när lasern tar blodprovet

Laser på rälsen ökar säkerheten i kurvorna